Liitu tiimiga

VIVITA laste ja noorte loovuskiirendi ootab enda tiimiga liituma Ukrainast sõja eest põgenenud tootedisainereid, elektroonikainsenere ja tehnoloogiavaldkonna aineõpetajaid, et saaksime avada oma loovuslabori uksed ka Eestis viibivatele ukraina keelt kõnelevatele lastele.

VIVITA loovuskiirendi on rahvusvaheline laste ja noorte leiutamis- ja innovatsioonilaborite võrgustik, mis tegutseb täna kaheksas riigis Euroopas, Aasias ja USA-s. VIVITA peakontor asub Tallinnas, Eestis.

Meie eesmärgiks on anda lastele oskused, mõtteviis ja tööriistad leiutamiseks, disainimiseks, loovaks probleemilahenduseks ja ettevõtluseks. Meie juures saavad lapsed välja mõelda ja luua tooteid ja teenuseid ning osaleda kohalikes ja rahvusvahelistes disainiprojektides, mille eesmärgiks on muuta lastele ja peredele mõeldud tooteid ja teenuseid ning avalikku ruumi kaasavamaks ja lapsesõbralikumaks. Usume, et laste kaasamine disaini, arendusse ja uutmisse aitab luua mitmekesisemaid tooteid ja teenuseid ning adresseerida erinevaid ühiskondlikke kitsaskohti. VIVITA leiutamislaborid on mõeldud põhikooliealistele lastele ning VIVITA tegevustes osalemine on lastele tasuta.

Miks on meie juures tore töötada?

VIVITAs on sul võimalus kaasa lüüa uue põlvkonna ettevõtjate, leiutajate ja maailmamuutjate esimestes suurtes projektides.

Meil on isejuhtiv tiim, kus saad ise oma tööd korraldada ja uusi asju leiutada ning mõnus vaba õhkkond ja rutiinivaba töö. Meile meeldib eksperimenteerida ja oma eksperimentidest õppida. Saad oma töös kasutada kaasaegseid töövahendeid tegevuste korraldamiseks (laserlõikur, 3D-printer, tahvelarvutid, robootikakomplektid, erinevad tööriistad ja materjalid). Saad meie töökoda ja selle masinaparki kasutada ka oma isiklike projektide elluviimiseks. Meil on avatud ja uuendusmeelne rahvusvaheline kollektiiv, kellega ühiselt ülemaailmset loovuskiirendite võrgustikku üles ehitada. Töötajatel on võimalus praktiseerida ka mõnes meie mujal maailmas paiknevas stuudios. Ühtekokku on VIVITAs üle maailma ligi 70 töötajat.

Asukoht: Tallinn, Eesti

Tööaeg: täistööaeg (40 h / nädalas) või osaline tööaeg vastavalt graafikule
Keeled: inglise (nõutav),  ukraina (nõutav), eesti ja vene (soovituslik).
Saada meile oma elulookirjeldus ja/või Linkedini profiili link; ning kui sul on seniste tööde-tegemiste portfoolio, siis viide ka sellele.

 

Rollikirjeldused

TOOTEDISAINER

Sinu ülesandeks on kuulata ära laste peadpööritavad ja hulljulged tooteideed ja koos lastega visandada ja arendada arendada need toimivateks tooteprototüüpideks. Tunned materjale, kiire prototüüpimise- ja maketeerimise tehnikaid ning oskad ja julgeid küsida õigeid küsimusi – miks / kellele / kuidas toodet hakatakse kasutama ning vastu võtta informatsiooni. Sa ei karda katsetada, asju lõhkuda ja korduvalt ümber teha – selleks et jõuda parima võimaliku tulemuseni.

Ootame sinult:

 • Leiutaja-mõttelaadi, loovat probleemilahendusoskust; tehnilist taipu, rõõmsameelsust, mängulisust ja vaimustust tehnoloogiast;
 • Oskust oma nägemust tootest sõnadesse panna ja visualiseerida;
 • hea analüüsivõimet;
 • Oskust ja valmidust töötada nii iseseisvalt kui suurema globaalse tiimi osana;
 • tööks vajalike programmide (3d joonestamine, disainimine) kasutamise oskust;
 • On eriti tore, kui oled ka varasemalt laste või noortega töötanud.

ELEKTROONIKAINSENER

Sa tunned end koduselt elektroonika- ja inseneeria või robootika vallas, omad kogemusi kiirprotüüpimisest Arduino, Micro:Bit või sarnastel arendusplatvormidel. Sinu kohta öeldakse initsiatiivikas, hea ajaplaneerija, ja loov uute lahenduste välja töötaja. Võibolla on sul veel mõni hea tehnika- / loomevaldkonna erioskus, mida tahaksid lastega jagada.

Ootame sinult:

 • teadmisi elektroonika- ja inseneeria valdkonnas ning soovi oma teadmisi ja oskusi lastega jagada;
 • elektriahelate tundmist, dokumentatsiooni tundmist (sh jooniste, spetsifikatsioonide, skeemide lugemise oskust jne);
 • programmeerimise aluste ja erialase tarkvara tundmist;
 • kasuks tuleb varasem kogemus lastega töötamisel (õpetamine, juhendamine) ja/või kogemus makerspace’i / tehnoloogiaklassi / tehnoloogiaalase huviringi käivitamisel ja juhendamisel

TEHNOLOOGIAÕPETAJA

Sa tunned end koduselt puidutöö, elektroonika- ja praktilise robootika vallas ning omad teadmisi 3D modelleerimisest, programmeerimisest ja kiirprototüüpimisest. Sinu kohta öeldakse initsiatiivikas, hea ajaplaneerija, ja loov uute lahenduste välja töötamiseks. Võibolla on sul veel mõni hea tehnika- / loomevaldkonna erioskus, mida heameelega tahaksid lastega jagada.

Ootame sinult:

 • teadmisi teaduse- ja loodusteaduste, puidutöö või  valdkonnas ning soovi oma teadmisi ja oskusi lastega jagada
 • Disaini-, prototüüpimis-, ja meisterdamisoskus ja vajalike programmide tundmine
 • Kohustuslik: varasem kogemus lastega töötamisel (õpetamine, juhendamine) ja/või kogemus makerspace’i / tehnoloogiaklassi / tehnoloogiaalase huviringi käivitamisel ja juhendamisel